CMS (Content Management System), Sistemes de Gestió de Continguts

Els gestor de continguts són entorns de software que faciliten la gestió de pagines web per a no informàtics.
De fet el punt dèbil d'una pagina web no és el seu disseny o la seva implementació aquestes fases amb més o menys ajuda o cost es poden resoldre amb facilitat, el problema esdevé quant el propietari d'aquesta web vol actualitzar continguts, incloure noticies, imatges, etc. etc.
Segons s'hagi dissenyat la web aquesta fase serà més o menys dificultosa o requerirà de l’ intervenció o no d'un programador, si això ajuntem que normalment la gestió de les webs en les organitzacions la realitzen persones de màrqueting o comercials sense formació informàtica, es quan els costos i les dificultats s'incrementen.
Una solució tècnica a aquesta situació es la utilització d'aquest entorns de software CMS.
Un cop s'ha implementat la web amb un d'aquest entorns, el manteniment i l'actualització esdevenen simples i senzills.
El problema radica en trobar l'entorn CMS adequat a les necessitat de cadascú, per ajudar a resoldre aquest problema existeix una web opensourceCMS que s'ha dedicat a  la realització d'un llistat d'entorns CMS, que ordena per especialitat i els hi assigna un rankig, però al mateix temps, i no poc interessant, et facilita una demo per que puguis provar-los abans de decidir quin adoptar.
0 Responses