Les grans empreses espanyoles

Les grans empreses espanyoles pertany a sectors de "commoditis" o financers. Empreses industrials amb creació neta de riquesa poques i la majoria han passat a mans estrangeres. Com a mostra la reunió de la "crem" empresarial
Com diu l'article el teixit productiu a Espanya està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses (pimes), sense participació en aquest grup.


Pot ser que els interessos d'aquest consell assessor no estiguin en sintonia amb les necessitats de l'economia productiva espanyola, en un moment en què sembla necessari un canvi de paradigma, un lobby tinguin com a objectiu mantenir els models de negoci que van generar la crisi no és el que necessita el país.


En les economies capitalista o ets un líder, un seguidor o un trencador. Espanya no és líder ni trencador, toca ser seguidor. Però hi ha moltes maneres de ser seguidor, un pot ser seguidor però amb objectiu de ser líder o ser un seguidor conformista.


Necessitem ser seguidors amb vocació de líder, per a això hem d'analitzar les mesures que estan prenent els líders, veure les que generen efectes positius valorar si s'adapten al nostre entorn i millorar-les per amplificar els efectes.


Així a Alemanya veiem un gir a l'economia productiva  basant-se en la innovació  potenciant la formació  Es una possible opció, segur que ni han d’altres.


 Sembla curiós que la Xina estigui buscant proveïdors de blat i aliments per fer front a les seves necessitats i a la Unió Europea limitin la producció agrícola i ramadera per mantenir preus alts no ens podríem convertir en proveïdors de la Xina amb els excedents de producció?
0 Responses